Akt notarialny, co dalej ...

17 PLN - na konto Urzędu Miasta Poznania

Podatek od gruntu - trzeba udać się do Urzędu Gminy Rokietnica, pokój 5 i tam Pani da odpowiednie papiery do wypełnienia, które się później składa i na podstawie których Urząd Gminy przysyła pocztą decyzję w sprawie wysokości podatku.

Jeżeli ktoś miał wzięty kredyt hipoteczny to musi też (standardowa procedura stosowana przez większość banków) udać się z aktem do banku, bank go kopiuje i wystawia odpowiedni papier, z którym udajemy się do sądu w Szamotułach w celu zrobienia wpisu do hipoteki uwzględniającego hipotekę banku w nieruchomości. Następnie sąd przygotowuje taki wypis z uwzględnieniem hipoteki banku (podobno może to potrwać nawet do pół roku w przypadku sądu w Szamotułach), który trzeba do banku dostarczyć.

Co do zameldowania to trzeba się udać do Urzędu Gminy z aktem notarialnym oraz poświadczeniem wymeldowania z wcześniejszego adresu i najlepiej zrobić to w ten sam dzień w który się wymeldowujemy, gdyż wg przepisów w przeciągu 14 dni od wymeldowania należy złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, a jak się okazało w UG dane o zameldowaniu w Rokietnicy utrwalają się w systemie po 14 dniach od zameldowania.

Co do wymiany prawa jazdy - załatwia się to w Poznaniu

Urząd Gminy jest czynny do 18:00 w poniedziałki.

 

Powrót Maksymiliana Ciężkiego do Szamotuł

HISTORIA - Maksymilian Ciężki wróci do Szamotuł
23.04.2008

Władze miasta sprowadzają z Anglii szczątki dowódcy Biura Szyfrów polskiego wywiadu, biorącego udział w pracach nad złamaniem kodu Enigmy. Oprócz tego będzie park nazwany jego imieniem i wyjątkowe wydawnictwo.
W parku naprzeciwko poczty wycięto już drzewa. To w tym miejscu powstanie miejsce pamięci Maksymiliana Ciężkiego. Władze miasta zadecydowały, że jego szczątki zostaną przewiezione z Anglii i pochowane na szamotulskim cmentarzu. Uroczystość zaplanowano na listopad tego roku. To jednak nie wszystko.
Pieniądze na przedsięwzięcie
– Planujemy przygotować ciekawe wydawnictwo o Ciężkim i Enigmie – mówi Piotr Michalak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach. – Ma ono trafić do szkół, by uczniowie dowiedzieli się kim był ten nietuzinkowy szamotulanin. Oprócz tego w parku, który nazywać się będzie Skwerem Maksymiliana Ciężkiego stanie pomnik z tablicą pamiątkową. Jaromir Zieliński, zastępca burmistrza Szamotuł był już w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz w Radzie Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w Warszawie w sprawie pozyskania pieniędzy na pomnik i wydawnictwo.
Żródło : http://szamotuly.naszemiasto.pl/wydarzenia/845232.html
Podpułkownik Maksymilian Ciężki (urodzony w 1898 r. w Szamotułach, zmarły w 1951 r. w Wielkiej Brytanii). Powstaniec wielkopolski, oficer wojska polskiego - dowódca Biura Szyfrów polskiego wywiadu, biorący udział w pracach nad złamaniem kodu Enigmy.

DO ADMINISTRACJI !!!!!!!!!!!!!!

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze stawianymi pytaniami i wnioskami, jakie pojawiły się w ostatnim okresie czasu na forum uprzejmie informujemy:

Sprawa oświetlenia terenu przy budynkach niestety jest ściśle związana z tematem kompleksowego zagospodarowania terenu, który należy do Gminy Szamotuły. Jak wielokrtonie już informowaliśmy, Partner TBS nie ma możliwości, nie tylko prawnych ale i finansowych, aby ponosić koszty przedmiotowej inwestycji (a następnie eksploatacji infrastruktury technicznej) na terenach nie będących jego własnością. Zapewniamy, że w dalszym ciągu monitujemy konieczność wykonania dróg w Urzędzie Gminy i o wsparcie naszych działań ponownie zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych zmianą obecnego stanu rzeczy.
Ponadto informujemy, że zwróciliśmy się do Urzędu Miasta i Gminy w kwestii konieczności naprawienia drogi przy zjeździe z ul. Nowowiejskiego w kierunku budynków Partner TBS. Mamy nadzieję, że wniosek ten w najbliższym czasie zostanie uwzględniony, czego wyrazem będzie naprawa skrajni jezdni.
Odnosząc się do kwestii kontenera na śmieci znajdującego się przed budynkiem 47B informujemy, że pojemnik ten nie jest eksploatowany na zlecenie Partner TBS. Dla potrzeb składowania odpadów przez mieszkańców naszych budynków jest podstawiony jeden kontener (przy parkingu) i wyłącznie na ten pojemnik TBS posiada zawartą umowę z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów. Z uwagi na uciążliwą lokalizację opisywanego przez Państwa pojemnika podjęliśmy działania zmierzające do ustalenia jego właściciela, a następnie do rozważenia innej, alternatywnej jego lokalizacji, do czego - mamy nadzieję - przychylnie ustosunkuje się właściciel i użytkownicy pojemnika.
Z poważaniem

Administracja TBS

DO ADMINISTRACJI !!!!!!!!!!!!!!

Cytat:Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze stawianymi pytaniami i wnioskami, jakie pojawiły się w ostatnim okresie czasu na forum uprzejmie informujemy:

Sprawa oświetlenia terenu przy budynkach niestety jest ściśle związana z tematem kompleksowego zagospodarowania terenu, który należy do Gminy Szamotuły. Jak wielokrtonie już informowaliśmy, Partner TBS nie ma możliwości, nie tylko prawnych ale i finansowych, aby ponosić koszty przedmiotowej inwestycji (a następnie eksploatacji infrastruktury technicznej) na terenach nie będących jego własnością. Zapewniamy, że w dalszym ciągu monitujemy konieczność wykonania dróg w Urzędzie Gminy i o wsparcie naszych działań ponownie zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych zmianą obecnego stanu rzeczy.
Ponadto informujemy, że zwróciliśmy się do Urzędu Miasta i Gminy w kwestii konieczności naprawienia drogi przy zjeździe z ul. Nowowiejskiego w kierunku budynków Partner TBS. Mamy nadzieję, że wniosek ten w najbliższym czasie zostanie uwzględniony, czego wyrazem będzie naprawa skrajni jezdni.
Odnosząc się do kwestii kontenera na śmieci znajdującego się przed budynkiem 47B informujemy, że pojemnik ten nie jest eksploatowany na zlecenie Partner TBS. Dla potrzeb składowania odpadów przez mieszkańców naszych budynków jest podstawiony jeden kontener (przy parkingu) i wyłącznie na ten pojemnik TBS posiada zawartą umowę z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów. Z uwagi na uciążliwą lokalizację opisywanego przez Państwa pojemnika podjęliśmy działania zmierzające do ustalenia jego właściciela, a następnie do rozważenia innej, alternatywnej jego lokalizacji, do czego - mamy nadzieję - przychylnie ustosunkuje się właściciel i użytkownicy pojemnika.
Z poważaniem

Administracja TBS



No jasne, nie macie Szanowna Administracjo możliwości zagospodarowania terenu, ale żeby podwyższać czynsz jesteście władni Jak ten teren wkoło bloków wygląda????????? Trzeba było nie informować podczas przyjmowania wniosków na mieszkania o parkingu, drodze, PLACU ZABAW... To jest żenada i do tego chamstwo. Spośród wszystkich Waszych osiedli, nasze wygląda najgorzej, aż wstyd ludzi. I do tego jesteście na tyle bezczelni, aby jeszcze podwyższać opłaty za mieszkania!!! To się nadaje do TV!!!
Po prostu ręce opadają.

 

Galeria zdjęć osiedla PPA

Nie można wprost powiedzieć, czym są, a czym nie są Skorosze. Nazwa ta może mieć wiele znaczeń.

Po pierwsze możecie się z tą nazwą zetknąć jako z obszarem dawnej gminy Skorosze i tak np. ta nazwa funkcjonuje w tym serwisie. To obszar olbrzymi sięgający trasy poznańskiej, Piastowa, Michałowic, Pęcic, Szczęśliwic, a także Okęcia. Taki obszar obejmowała dawna gmina Skorosze. Pozostałości po niej wyraźnie są widoczne na współczesnych planach gdyż cały ten obszar po ponad 50-u latach ma wciąż podobne problemy i podobne utrudnienia. Na forum Historia wspomniane są fragmenty z gazet, gdy pisano np. o mieszkańcu wsi Włochy w gminie Skorosze.

Drugie znaczenie to są tereny wiejskie Skoroszy. Wiejskie to znaczy tereny związane z dawną wsią Skorosze. Jeszcze w latach 60-tych na nazwa funkcjonowała oficjalnie pomimo, że Skorosze stały się już częścią składową powołanego przez władze PRL robotniczego miasta Ursus (początkowo Czechowice). Jak ten obszar daleko sięgał jest mi trudno określić. Na pewno do ulicy Sosnkowskiego. Miejscami aż do torów. Nie umiem jednak określić gdzie znajdowały się jeszcze tereny podlegle pod sołectwo wsi Skorosze, a które obszary obsługiwał sołtys Czechowic. Tutaj plany które widziałem już nie są tak dokładne jak te opisujące obszar dawnej gminy Skorosze. Stary Ursus jest nazwą młodszą i już posiadający w swym obszarze tereny wsi Skorosze.

Trzecie to już wspomniałem – wieś Skorosze.

Czwarte znaczenie to oczywiście osiedle Skorosze. Przyznam, że to teren bliżej nieokreślony

Piąte znaczenie to różne osiedla posiadające w nazwie Skorosze.

Szóste to obszar okręgu wyborczego.

No i na koniec kwestia tradycji lokalnej. Przykładowo nazwa Park Achera związany jest z nazwiskiem znaczącego gospodarza we wsi Skorosze. Zabudowania Achera stały w miejscu gdzie dziś biegnie ulica Szancera. Były wielokrotnie niszczone podczas działań wojennych. Jedna z osób z rodziny Achera mieszkała na pewno jeszcze 5-6 lata temu. Jednak człon główny rodziny po sprzedaży (często przymusowej) ziemi na Skoroszach przeniósł się w okolice Olatrzewa. Nazwa Park Achera pochodzi od pospolitej nazwy stawu, który jeszcze 15 lat temu nazywany był stawem Achera. Dla ludności napływowej (w tym dla mnie) nazwa ta przybierała nazwe bezosobowa stawachera. Dlatego chodziło się na stawachera a nie nad Staw Achera. (O tym też pisano na forum Historia).

Wracając do nazwy Stary Ursus to zazwyczaj rozumie się przez to w Ursusie stare bloki, które powstały w latach 60-tych, ale częściami Ursusa są właściwie Skorosze, Czechowice, Szamoty, Niedźwiadek i Gołąbki Ale uwaga dla osób śledzących stare mapy. Mogą oni natknąć się na dwie miejscowości o nazwie Gołąbki na terenie dzielnicy Ursus. Aktualnie tylko Szamoty nie istnieją jako nazwa osiedli mieszkaniowych. Ale na Szamotach mieści się Urząd Dzielnicy, sklep Faktory, pozostałości po Zakładach Mechanicznych. Z tego co wiek ten stan rzeczy ma się zmienić po wybudowaniu Nowolazurowej. Na terenie Szamotuł ma szanse powstać ekskluzywne osiedle zamknięte o olbrzymim obszarze. Ale raczej, jeśli plany zostaną zrealizowane to większość z nas nie będzie tam miała szansy wejść kiedykolwiek, chyba, że w charakterze… Ale żadna praca nie hańbi.

Mam znaczenie, że nieco rozjaśniłem sprawę. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze znajdzie coś więcej na ten temat.
I gratuluję komórki, ktora robi takei zdjęcia.

KKS LECH POZNAŃ S. A .

11-06-2008 Olimpiada wiedzy sportowej
W budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie miał miejsce w ubiegłym tygodniu finał miejsko-gminnej Olimpiady Wiedzy Sportowej PEKIN ` 2008. Uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Szamotuły w dwóch etapach, stanowiących eliminacje Olimpiady wykazywali się swoimi wiadomościami w formie pisemnej wypełniając w grudniu ubiegłego roku ankietę i na początku stycznia pisemny test.

Najlepsi zakwalifikowali się do majowego finału. Siódemka uczniów przeszła przez pytania finałowe tylko z niewielkimi potknięciami. Większość odpowiedzi była poparta niemałą wiedzą, Niekiedy uczniowie - olimpijczycy dosłownie popisywali się uzupełniającymi odpowiedziami w formie przedstawionych przez siebie ciekawostek. - Nic tylko przyklasnąć takiej postawie. Pierwsza tura pytań to hasła przewodnie „Pod olimpijska flagą", kolejne to np." Kazimierz Górski - postać, patron Olimpiady", „Poznańscy i wielkopolscy piłkarze", „Ci, którzy odeszli: Władysław Komar, Tadeusz Ślusarski, Bronisław Malinowski", „KKS LECH POZNAŃ, czyli od LUTNI do LECHa".

W ścisłym finale znalazły się zagadnienia związane z przekrojem wiadomości świata piłki nożnej, lekkiej atletyki. W zarządzonej ze względu na równą ilość poprawnych odpowiedzi dogrywce były pytania dźwiękowe pochodzące z olimpijskich aren. Na moment i uczestnicy Olimpiady i liczne grono sympatyków sportowego przedsięwzięcia przenieśli się na bieżnię moskiewskich Łużnik przeżywając wspaniały bieg na 3000m po olimpijskie złoto Bronisława Malinowskiego relacjonowany przez dziennikarza największego formatu Bohdana Tomaszewskiego. Głos redaktora GRZEGORZa HAŁASIKa przypomniał ubiegłoroczny tryumf „KOLEJORZa" nad warszawską Legią. Redaktor Dariusz Szpakowski wprowadził jakże miły„mundialowy" klimat z 1982 roku, kiedy to Włodzimierz Smolarek rozpoczął pięciobramkowy serial goli strzelanych reprezentacji Peru.

Po olimpijskie złoto, po blisko dwóch godzinach zmagań z kompletem poprawnych odpowiedzi sięgnął uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Baborowie Michał Klockiewicz. Wyprzedził swego imiennika Michała Sitka oraz trzecią w ogólnej klasyfikacji Olimpiady Annę Maciejewską, także ze Szkoły Podstawowej w Baborowie. Blisko podium uplasował się Mateusz Sołtysiak również z Baborowa. Piąte miejsce podzielili miedzy siebie: Marek Turek z Zespołu Szkół w Pamiątkowie i Dominik Zaraś ze Szkoły Podstawowej w Przyborowie. Stawkę olimpijczyków zamknął najmłodszy z grona finalistów uczeń czwartej klasy SP Baborowo, Tomasz Biskup. Jego koleżanki i koledzy zaprezentowali się w niesłychanie starannie przygotowanej części artystycznej, oddającej cześć zmarłym olimpijczykom. Jej zwieńczeniem było zapalenie małych świeczek przy podobiznach patronów szkolnych igrzysk . Utwór zespołu „Dżem" o wymownym tytule „Zapal świeczkę" bardzo blisko , niesłychanie nastrojowo oddał klimat i sens podniosłej chwili. Ubiegłoroczni medaliści Olimpiady Wiedzy Sportowej „Od LUTNI do LECHa" Patryk Janicki i Mikołaj Chlebek odsłonili flagę olimpijską, która na czas przeprowadzenia igrzysk znalazła się w szkolnej sali.

Przed częścią rozegrania finału - finałów, przeprowadzony został konkurs wiedzy dla publiczności. Plakaty piłkarzy LECHa trafiły w ręce tych, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi. Olimpiadzie towarzyszyła wystawa książek, medali, fotografii, strojów sportowych, folderów.

Nagrody rzeczowe miejsko-gminnej Olimpiady Wiedzy Sportowej PEKIN ` 2008 przekazali jej uczestnikom: OPS Szamotuły, KKS LECH POZNAŃ, wydział kultury i sportu Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach. Wyróżnienia spotkały również dyrekcje szkół, z których wywodzili się uczestnicy zmagań. Lekcja historii polskiego i światowego sportu, lekcja historii olimpizmu przypomniana została w wyrazistej formie. Nad wiedzą, nad wydarzeniami, nad postaciami w nie wplecionymi pokłonili się młodzi ludzie, uczniowie szkół. Bo przecież i taki jest wymiar sportu.
Autor: KRZYŻ

http://www.lechpoznan.pl/art,9468,olimpiada_wiedzy_sportowej.htm

PSE HIENY

JAN GRABKOWSKI - STAROSTA POWIATOWY POZNANIA
Urodzony 12 września 1954 r. Inżynier elektryk, ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. ( !!!)
W latach 1975-1990 pracownik Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich, w latach 1990-1998 radny Gminy Czerwonak oraz Zastępca Wójta Gminy Czerwonak (odpowiedzialny za gospodarkę komunalną, inwestycje i gospodarkę gruntami). W tym okresie uzyskał uprawnienia państwowe likwidatora przedsiębiorstw i członka rad nadzorczych. Tworzył gminną spółkę komunikacyjną TRANSKOM. Uczestniczył w Podyplomowym Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa UAM. W latach 1998-2002 radny Powiatu Poznańskiego oraz Wicestarosta Poznański (odpowiedzialny za komunikację i transport oraz administrację budowlaną, remonty i inwestycje oraz drogi). Od listopada 2002 r. Starosta Poznański. Żona Maria, dwóch synów: Paweł i Adam. W wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego startował z Okręgu Wyborczego nr II (gminy: Czerwonak, Murowana Goślina) otrzymując 1116 głosów. Klub: Platforma Obywatelska.

TOMASZ ŁUBIŃSKI
Stanowisko: Wicestarosta Poznański
Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe - zaczynał na stanowisku inspektora w Urzędzie Miasta i Gminy Buk. Następnie pełnił funkcję sekretarza gminy Buk, przez osiem lat był zastępcą burmistrza Buku.
Uczestnik staży i praktyk zagranicznych, m.in. z zakresu: ochrony środowiska w Holandii ( !!!) , zarządzania zasobami ludzkimi we Francji i zarządzania gminą w Danii. Był współautorem projektu, opracowanego wspólnie z gminą holenderską, dot. zarządzania infrastrukturą komunalną, który w 2002 r. został nagrodzony przez UE tytułem "Golden Star 2001".
Jako Radny Powiatu Poznańskiego w pierwszej kadencji przewodniczył komisji finansów i był członkiem komisji ochrony środowiska. W 2002 r. został członkiem Zarządu Powiatu Poznańskiego, a trzy lata później Wicestarostą Poznańskim.
Zainteresowania - sport, turystyka.
Rodzina - żona Koralia, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, córka Patrycja i syn Karol

EWA DALC
Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego

Absolwentka II LO im. H. Modrzejewskiej w Poznaniu. W 1978 r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe - Wydział Pracowników Socjalnych w Poznaniu, a w 1988 r. uzyskała dyplom magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przebieg pracy zawodowej: lata 1978-1984 pracownik socjalny na terenie gminy Tarnowo Podgórne, 1985 - 1989 Sekretarz Urzędu Gminy Rokietnica, 1989-1990 Naczelnik Gminy, a następnie przez dwie kadencje (do listopada 1998 roku) Wójt Gminy Rokietnica. Uczestnik wyjazdów studyjnych i stażowych w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego we Francji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Szkocji. W okresie od 1986 do 1998 ławnik sądowy w Sądzie Rejonowym w Szamotułach i Sądzie Rejonowym w Poznaniu. W latach 1992 - 1998 członek Ogólnopolskiego Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu. W kadencji 1999 - 2002 pełniła funkcję radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przewodniczyła Klubowi Radnych Platformy Obywatelskiej. Zainteresowania: prawo (w tym dotyczące samorządu terytorialnego i finansów), poezja, literatura, podróże, kuchnie świata.

TEMAT OCHRONY ZDROWIA SIĘ KŁANIA PANI DALC!

KAŻDY Z NICH NA SWÓJ SPOSÓB POWINIEN MIEĆ POJĘCIE / STAROSTA O ENERGETYCE, WICESTAROSTA O OCHRONIE SRODOWISKA A CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO - O OCHRONIE ZDROWIA / O DŁUGOTERMINOWEJ SZKODLIWOŚCI INWESTYCJI PSE. I JESZCZE NA IRONIE LOSU KAŻDY Z NICH CHWALI SIE PRZYWIĄZANIEM DO LITERY PRAWA! PRZEMILCZELI ZA TO TEMAT LICZENIA PIENIĘDZY POLSKA JEST KRAJEM ABSURDU ...
NIECH KAŻDY Z NICH ZACJHORUJE NA BIAŁACZKĘ , GUZA MÓZGU ALBO INNE ŚMIERTELNE CHOROBY - NIECH WIECZOREM WYJDA W KAMIONKACH PODZIWIAC BŁYSKI FLESZY ZE SŁUPÓW , A W CZASIE DESZCZU PODZIAC ISKRY ZE SMIERDZĄCYCH KABLI - I W T E D Y NIECH DEKLARUJA ZROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW KAMIONEK I PODZIELAJĄ ICH LOS !
SKORO TACY LUDZIE PRZYKŁADAJĄ PALCE DO ZGODY NA DALSZĄ BUDOWE PSE W KAMIONKACH ITD . TO

[pr] Wojewoda ocenia trasę tramwajową na Rataje

http://www.glos.com/2005/index.php?id=37743

Most ciągle dzieli

Wczoraj na moście świętego Rocha w Poznaniu miało dojść do spotkania „Wielkiej
Trójki”. Miał być marszałek wielkopolski Stefan Mikołajczak, prezydent Poznania
Ryszard Grobelny i wojewoda Andrzej Nowakowski. Pierwszego z nich zabrakło, bo
miał zaplanowane inne ważne spotkanie.

Czy to przypadek, zaplanowany unik, czy uzasadniona nieobecność, pokaże czas.
Najważniejsze dla poznaniaków jest przecież to czy faktycznie – jak deklarowali
w czasie poniedziałkowego spotkania urzędnicy – równo za dwa lata będziemy
jeździć przez ten most tramwajem. Poznań chce zdobyć między innymi 27 milionów
złotych na uruchomienie linii tramwajowej. Czy włodarzom miasta uda się wydobyć
takie pieniądze z Ministerstwa Gospodarki i Pracy?  

Minął dokładnie rok, od kiedy samorządy, uczelnie, szpitale i inne instytucje
składały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego projekty na
inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską. Nasz region dostał około 196
milionów euro. Kłopot z tym, że do dziś nie wszyscy podpisali stosowne umowy.

– W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata
2004-2006 przyjęto do realizacji w Wielkopolsce 172 projekty. Do tej pory
zawarto 152 umowy o ich dofinansowaniu – mówi Tomasz Stube z Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

To oznacza, że 20 inwestycji nie ma decyzji o pieniądzach (szczegóły na
infografice).  

Na przykład Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma umowy na dwa projekty.
Chodzi o budowę obwodnicy Kórnika i przebudowę drogi numer 184 (na terenie
gminy Szamotuły). Umowy nie ma też między innymi Archidiecezja Poznańska, Teatr
im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (projekt „Zintegrowani w Europie”), czy
UAM (rewitalizacja parku w Obrzycku).

Procedura zdobycia unijnych pieniędzy jest następująca: wniosek, ocena przez
ekspertów, decyzja Regionalnego Komitetu Sterującego, akceptacja zarządu
województwa wielkopolskiego i wreszcie podpisanie umowy z wojewodą, który jest
przedstawicielem rządu. Podpisanie tego dokumentu to warunek, żeby pieniądze
zostały przelane na konto gminy.

Umowy nie ma nawet... sam Wielkopolski Urząd Wojewódzki, który chce sprawić
sobie nowoczesny system informatyczny. Podobnie wygląda sprawa z projektem e-
administracja, jaki planuje przeprowadzić Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Ostatecznych decyzji nie ma też kilka samorządów gminnych na
lokalne inwestycje. Czy brak takiej umowy oznacza, że pieniądze przepadną?

– Wiele gmin inwestycje rozpoczęło, choć nie mają jeszcze umowy. Samorządy
ryzykują na własną odpowiedzialność. Jeśli później okaże się, że wszystko
przeprowadzono prawidłowo, to nie powinno być problemu z przekazaniem
pieniędzy. Ale wszystko będzie sprawdzane bardzo dokładnie – dowiedzieliśmy się
w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi WUW.

– Część podmiotów nie podpisuje umowy, bo jeszcze nie ma rozstrzygniętych
przetargów i nie wie, ile inwestycja będzie kosztować. Część musi też czekać,
bo mamy niekorzystny kurs euro i w niektórych działach pieniędzy brakuje.
Jestem optymistą i wierzę, że nikt, kto dostał pieniądze, tego nie zmarnuje –
dodaje Wojciech Jankowiak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego.

Pieniądze na rozwój regionalny, jakie dzielił Urząd Marszałkowski to jedno. A
pieniądze dzielone w sierpniu lub wrześniu tego roku przez Ministerstwo
Gospodarki to drugie. Miasto Poznań chce zdobyć ponad 30 milionów złotych na
inwestycje komunikacyjne. Do finałowej dziesiątki – konkurentem jest między
innymi warszawskie metro – dostały się trzy poznańskie projekty (tramwaj przez
most świętego Rocha, rozwój systemu sterowania ruchem oraz dworzec autobusowy
na osiedlu Jana III Sobieskiego).

Różnica między unijnymi pieniędzmi od ministra a unijnymi dotacjami od
marszałka województwa jest taka, że w tym drugim przypadku trzeba mieć tylko 25
procent wkładu własnego. W przypadku pieniędzy od ministra, wkład własny to 50
procent inwestycji.

– Jesteśmy na to przygotowani – zapewnia Ryszard Grobelny, prezydent Poznania. –
 Jeśli decyzja będzie pozytywna, to w październiku ogłaszamy przetargi i
inwestycja rusza. Jeśli będzie negatywna, to tramwaj przez most też pojedzie,
ale wszystko przedłuży się.

Opinię o tej inwestycji musi do 29 lipca wystawić miastu wojewoda wielkopolski
Andrzej Nowakowski.

– Będzie pozytywna – zapewniał podczas wczorajszej wizytacji na moście świętego
Rocha.

Wokół inwestycji na moście świętego Rocha w Poznaniu było ostatnio wiele
emocji. Dlatego spotkanie na moście miało odbyć się w trójkącie: wojewoda –
marszałek – prezydent. Marszałka Stefana Mikołajczaka zabrakło.

– Zaprosiłem marszałka, żeby też przyjrzał się z bliska, jak wygląda ta ważna
dla miasta i regionu inwestycja. Nie wiem, dlaczego nie dotarł – tłumaczył
wojewoda.

Wiadomo jednak, że decyzje w sprawie mostu zapadną w ciągu dwóch miesięcy.

cyt

Bibliografia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - wybór

Bibliografia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - wybór Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu:

1. BIBLOGRAFIE. PRZEGLĄDY
I OMÓWIENIA MATERIAŁÓW

Barwa i broń sił zbrojnych Wielkopolski w latach 1918-1920 / pod red. Bogusława Polaka = poz. 17
1. BIBLIOGRAFIA Grupy "Leszno" - wybór / oprac. Magdalena Lajszner // Leszcz. Zesz. Muzeal. - 1988, z. 2, s. 33-36
2. BIBLIOGRAFIA pamiętników wielkopolskich 1919-1983 / oprac. Wanda Krystyna Ceglarek. - Poznań: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, 1989. - 329 s. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski")
M.in. pamiętniki i wspomnienia dot. Powstania Wielkopolskiego
3. CZUBIŃSKI Antoni. Stan badań nad historią Powstania Wielkopolskiego // Dzieje Najnow. - 1998, nr 4, s. 107-124
4. CZUBIŃSKI Antoni. Stan badań nad Powstaniem Wielkopolskim // Kron. Wielkop. - 1988, nr 2, s. 54-60
5. DUDA Zygmunt. Rocznicowe wydawnictwa // Wielkop. Powst. - 2000, nr 6, s. 49-53
Omówienie publikacji poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu
6. JANKOWIAK Stefan. Warto przeczytać // Przyj. Ludu. - 1988, nr 4, s. 35-36
Przegląd publikacji dot. Powstania Wielkopolskiego w regionie leszczyńskim
Kosman Marceli. Powstanie Wielkopolskie na tle walk o przetrwanie narodowe pod zaborem pruskim = poz. 60
7. KOŚCIAŃSKI Zdzisław. Nowości wydawnicze 2002/2003 // Wielkop. Powst. - 2003, nr 9, s. 58-59
Przegląd publikacji dot. Powstania Wielkopolskiego
8. ŁUKOMSKI Grzegorz. Słów kilka na temat historiografii Powstania Wielkopolskiego // Wielkop. Powst. - 1996, nr 2, s. 37-38
9. MIŚKIEWICZ Benon. Studia nad dziejami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w latach 1977-1987 // Prz. Zach. - 1988, nr 5/6, s. 219-233
Olszewski Marian. O muzykografii Powstania Wielkopolskiego = poz. 612
Olszewski Marian. Powstanie Wielkopolskie w literaturze = poz. 614
10. PIOTROWSKI Bernard. Powstanie Wielkopolskie w polskiej historiografii powojennej // Życie i Myśl. - 1988, nr 11, s. 65-75
Powstania w Wielkopolsce XVIII-XX w. : materiały z XI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego / red. nauk. Bogusław Polak = poz. 85
11. POWSTANIE II Rzeczypospolitej : 80 rocznica odzyskania niepodległości i Powstania Wielkopolskiego / oprac. Urszula Bzdawka // Por. Bibliogr.-Metod. - 1998, nr 4, s. 24-31
Bibliografia
12. POWSTANIE Wielkopolskie - 85 rocznica / oprac. Urszula Bzdawka // Por. Bibliogr.-Metod. - 2003, nr 4, s. 22-38
Bibliografia. Zawiera m.in. biografie uczestników
13. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : (bibliografia - wybór) / oprac. Wioletta Matuszewska. - Leszno: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, 1988. - 49 s.
14. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : bibliografia w wyborze / oprac. Beata Nowak; wstęp i konsultacja Marek Rezler. - Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, 1988. - 106 s. - (Pomocnicze Materiały Bibliograficzne)
Zawiera m.in. materiały dot. uczestników oraz tematyki powstania w literaturze i sztuce
15. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : katalog źródeł i materiałów / pod red. Stanisława Sierpowskiego; Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zarząd Główny. - Poznań: TPPW 1918-1919. ZG, 2003. - 501 s.
Zawiera: POLAK Bogusław. Czyn zbrojny Wielkopolan 1918-1919. s. 17-24. - CZUBIŃSKI Antoni. Historiografia Powstania Wielkopolskiego (1918-1919). s. 25-44. - Archiwa. s. 44-99. - Biblioteki. s. 101-175. - Muzea. s. 177-435. - Szkolne izby pamięci. s. 437-473. - Pozostałe [instytucje i organizacje]. s. 475-493
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : źródła - stan badań - postulaty badawcze : X Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego / red. Bogusław Polak = poz. 87
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919 / red. nauk. Antoni Czubiński, Bogusław Polak = poz. 371
Ziemia gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim : materiały sesji popularnonaukowej pod patronatem naukowym prof. dra hab. Antoniego Czubńskiego, która odbyła się 6 stycznia 1995 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu w rocznicę włączenia się mieszkańców Gostynia i okolic do Powstania Wielkopolskiego / red. Mirosław Sobkowiak = poz. 113
Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919) : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Polaka = poz. 114

2. ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA
a. Pozycje zwarte i fragmenty

Anders Paweł. Szlakiem Powstania Wielkopolskiego = poz. 664
16. BALSKI Bogdan. Walki o Żnin w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. - [Żnin]: Obywatelski Komitet Obchodów 725-lecia Nadania Praw Miejskich Żninowi, [1988]. - 16 s. : fot., il., portr.
Zawiera m.in. biogramy powstańców oraz informacje o formach upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Żninie
17. BARWA i broń sił zbrojnych Wielkopolski w latach 1918-1920 / pod red. Bogusława Polaka. - Koszalin: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, 1988. - 193 s. : il., mapy
Rec. MIŚKIEWICZ Benon. Siły zbrojne Wielkopolski 1918-1920 // Kron. Wielkop. - 1990, nr 2, s. 102-104
Rec. TOMKOWIAK Eligiusz. Barwa i broń sił zbrojnych Wielkopolski w l. 1918-1920 // Życie i Myśl. - 1988, nr 11, s. 97-101
Zawiera: POLAK Bogusław. Formowanie, struktura organizacyjna i działania bojowe wojska wielkopolskiego 1918-1920 r. s. 7-32. - REZLER Marek. Wielkopolskie oddziały powstańcze oraz sily zbrojne w byłym zaborze pruskim 1918-1919 - ubiór, oporządzenie, oznaki. s. 33-86. - ŁUCZAK Jarosław. Umundurowanie i oznaki związków weterańskich. s. 87-90. - ŁUCZAK Jarosław. Chorągwie i sztandary. s. 91-128. - JEZIOROWSKI Tadeusz. Broń wojsk wielkopolskich. s. 129-140. - Bibliografia (wybór) / oprac. Marek Rezler. s. 141-144
18. BAUER Piotr, OMIECZYŃSKI Witold. Śmigiel [pow. Kościan] w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 : (szkice). - Śmigiel: Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne w Śmiglu, 1988/1989. - 16 s. : fot., mapa, portr.
19. BENYSKIEWICZ Joachim, SZCZEGÓŁA Hieronim. Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Zielonej Górze; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1998. - 198 s. : fot., mapa, pl., portr.
Dot. głównie okolic Wolsztyna i Zbąszynia, pow. Nowy Tomyśl
20. BIAŁEK Władysław. Swarzędz [pow. Poznań] 1638-1988 / Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. - Swarzędz: UMiG, 1988. - 308 s. : fot., mapa
Zawiera m.in.: Swarzędz na progu niepodległości. s. 59-71
21. BITNER-NOWAK Anna, WOJCIECHOWSKA Zofia, WOJCIECHOWSKI Grzegorz. Dzieje Ponieca [pow. Gostyń]. - Poniec: Urząd Miejski w Poniecu, 2001. - 392 s. : fot., pl., rys., tab., Zsfg
Rec. (Fab). Pierwsza książka idzie jak bułeczki // Życie Gost. - 2001, nr 10, s. 7
Rec. KLUPŚ Izabela. W regionalnej biblioteczce // Nowa Gaz. Gost. - 2001, nr 19, s. 49
Zawiera m.in.: Ponieczanie w Powstaniu Wielkopolskim. s. 171-176
22. BORYS Zygmunt. Książ Wielkopolski [pow. Śrem] : zarys dziejów / Urząd Miejski w Książu Wlkp. - Jarocin: Agencja Reklamowo-Promocyjna "Romar", [1996]. - 229 s. : fot.
Zawiera m.in.: Udział Książa w Powstaniu Wielkopolskim. s. 109-112
23. BRODZIŃSKI Janusz. Patriotyczny rodowód Powstania Wielkopolskiego na Kujawach. - Inowrocław: Muzeum im. J. Kasprowicza, 1989. - 18 s. : fot., portr.
24. CHWALISZEWSKI Roman. Polski czyn niepodległościowy i Powstańcy Wielkopolscy w Pile 1918-1919. - Piła: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Zarząd Koła w Pile, 1999. - 12 s. : fot., mapy, portr.
25. CHWALISZEWSKI Roman. Powstańcze boje o Wysoką [pow. Piła]. - Piła: Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Pile, Zarząd Miasta i Gminy w Wysokiej, 1998. - 11 s. [8] s. tabl. : fot., mapy, portr.
26. COBLEWSKI Wojciech. Dzieje Białośliwia [pow. Piła] : od czasów najdawniejszych po rok 2000 / wstęp Teresa Kaźmierczak. - Białośliwie, 2000. - 207 s. : fot., bibliogr.
Zawiera m.in.: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 i powrót do Polski. s. 55-59
27. COBLEWSKI Wojciech. Dzieje Białośliwia [pow. Piła] do roku 1939 : (szkic monograficzny). - Białośliwie, 1995. - 40 s., [17] s. tabl. : il.
Zawiera m.in.: W Powstaniu Wwielkopolskim (1918-1919). s. 25-27
28. CZUBIŃSKI Antoni. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : geneza - charakter - znaczenie. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1988. - 537 s. : il., mapy, portr.
Rec. POLAK Bogusław // Prz. Zach. - 1988, nr 5/6, s. 294, 295-297
Rec. POLAK Bogusław. Powstańcze monografie // Życie i Myśl. - 1988, nr 11, s. 80-82
Rec. POLAK Bogusław // Zesz. Nauk. Inst. Nauk Społ./WSI Koszal. - 1995, nr 8, s. 181-186
29. CZUBIŃSKI Antoni. Wielkopolska w latach 1918-1939. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2000. - 226 s. - (Wielkopolska. Historia. Społeczeństwo. Kultura; 9)
Bibliografia s. 209-216
Zawiera m.in.: Zrzucenie jarzma pruskiego (1918-1919). s. 11-23
30. CZUBIŃSKI Antoni, GROT Zdzisław, MIŚKIEWICZ Benon. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : zarys dziejów. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa; Poznań: Państ. Wydaw. Naukowe, 1988. - 570 s. : il., mapy, portr.
Rec. POLAK Bogusław. Powstańcze monografie // Życie i Myśl. - 1988, nr 11, s. 80-82
31. DWORECKI Zbigniew. Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej. - Poznań: Media Rodzina of Poznań, 1994. - 523 s. : fot.
Rec. MATELSKI Dariusz. Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej // Kron. Wielkop. - 1996, nr 1, s. 118-120
Zawiera m.in.: Sytuacja w mieście w przededniu wybuchu powstania.s. 55-60. - Wyzwolenie Poznania i przejęcie władzy przez Polaków. s. 60-70
32. DYKCIK Zenon. Republika Ostrowska : przyczynek do historii Powstania Wielkopolskiego. - Ostrów Wlkp.: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 1995. - 39 s., [8] s. tabl. : fot., portr. - (Biblioteka Ostrowska; nr 6)
Dodruk do wydania z 1992 roku
33. DZIEJE Jarocina : praca zbiorowa / pod red. Czesława Łuczaka. - Poznań: Wydaw. WBP, 1998. - 527 s. : il., portr., tab. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski")(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr 7)
Zawiera m.in.: REZLER Marek. W dniach powstania wilkopolskiego 1918-1919. s. 225-235
34. DZIEJE Kościana / pod red. Kazimierza Zimniewicza. - Kościan: [Samorząd Miasta Kościana], 2000
Rec. O dziejach Kościana // Nad Obrą. - 2000, nr 11/14, s. 7
T. 2. [1793-1945]. - 179 s. : il.
Zawiera m.in.: BAUER Piotr. Kościan w Powstaniu Wielkopolskim. s. 63-70
35. DZIEJE Margonina [pow. Chodzież] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Rzepy. - Poznań: Wydaw. WBP, 2002. - 238 s. : fot., il., pl., portr. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski" / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr 10)
Rec. JANISZEWSKI Waldemar L. "Dzieje Margonina" - monografia // Prz. Wielkop. - 2002, nr 3/4, s. 41
Zawiera m.in.: REZLER Marek. W przededniu niepodległości. s. 88-95
36. DZIEJE Nowego Tomyśla : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Polaka; fot. Paweł Anders [i in.]. - Nowy Tomyśl: [Urząd Gminy i Miasta Nowy Tomyśl], 1998. - 345 s. : fot.
Zawiera m.in.: W dobie Powstania Wielkopolskiego. s. 105-119
37. DZIEJE Opalenicy [pow. Nowy Tomyśl] : praca zbiorowa / pod red. Czesława Łuczaka; Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Kultury i Sztuki. - Poznań: ABOS, 1993. - 363 s. : il., fot., portr. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski")(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr 3)
Zawiera m.in.: CYNALEWSKA Urszula, BITNER-NOWAK Anna. Opalenica w okresie odzyskiwania niepodległości (1918-1919). s. 159-163
38. DZIEJE Pleszewa : opracowanie zbiorowe / pod red. Mariana Drozdowskiego. - Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1989. - 414 s. : fot.
Zawiera m.in.: BRÓDKA Stanisław. Powstanie Wielkopolskie i powrót do macierzy. s. 157-169
39. DZIEJE Pniew [pow. Szamotuły] : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Polaka. - Poznań: Wydaw. WBP, 1998. - 199 s. : fot., pl., tab. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski")(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr 6)
Zawiera m.in.: POLAK Bogusław. W dobie powstania wielkopolskiego. s. 82-96
40. DZIEJE Poznania w latach 1793-1945. T. 2, Dzieje Poznania w latach 1918-1945. [Cz.] 2 / pod red. Jerzego Topolskiego i Lecha Trzeciakowskiego. - Warszawa; Poznań: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - S. 793-1713 : fot., il., portr.
Zawiera m.in.: CZUBIŃSKI Antoni. Poznań w Powstaniu Wielkopolskim (27 grudnia 1918 - 18 czerwca 1919 roku). s. 809-816
41. DZIEJE Rogoźna [pow. Oborniki] / praca zbiorowa pod red. Zygmunta Borasa; Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Kultury i Sztuki. - Poznań: Wydaw. "Lega", 1993. - 287 s. : il. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski")(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr 2)
Zawiera m.in.: RUKS Władysław. Rogoźno wobec czynu zbrojnego Powstania Wielkopolskiego i wojny z Rosją Radziecką. s. 147-155
42. DZIEJE Śremu : praca zbiorowa / pod red. Marka Rezlera. - Poznań: Wydaw. WBPiCAK, 2003. - 506 s. : fot., il., portr. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski" / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr 12)
Zawiera m.in.: REZLER Marek. W przededniu niepodległości. Powstanie Wielkopolskie. s. 210-222
43. DZIEJE Trzemeszna [pow. Gniezno] : praca zbiorowa / pod red. Czesława Łuczaka. - Poznań: Wydaw. WBP, 2002. - 451 s. : fot., il., portr., tab. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski" / Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr 11)
Zawiera m.in.: BITNER-NOWAK Anna. Trzemesznianie w powstaniu wielkopolskim. s. 171-172
44. DZIEJE Wyrzyska [pow. Piła] : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Sierpowskiego . - Poznań: Wydaw. WBP, 1999. - 336 s. : il., fot., portr. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski")(Seria: Dzieje Miast Wielkopolski; nr
Zawiera m.in.: DROZDOWSKI Marian. Powrót do Polski. s. 94-102
45. DZIENNIK Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918 / skład red. "Dziennika Sejmowego" Maciej Wierzbński [i in.]. - Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, [1998]. - 120 s.
Zawiera m.in.: Spis delegatów wszystkich dzielnic zaboru pruskiego wybranych na Polski Sejm Dzielnicowy do Poznania. s. 106-120
Reprodukcja w osiemdziesiątą rocznicę Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Oryg. Drukarnia i Księgarnia św, Wojciecha, Poznań, 1918
46. FARYŚ Janusz. Historia Polski od 1918 do 1939 roku. - Poznań: Wydaw. "Fenix", 1997. - S. 53-54
47. GOŁAŃCZ [pow. Wągrowiec] : z dziejów miasta i regionu : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Wędzkiego. - Gołańcz: Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej, Zarząd Miasta i Gminy w Gołańczy, 2001. - 266 s. : fot., pl, rys., portr.
Tytuł okł. Gołańcz w 600-leciu : 1399-1999
Zawiera m.in.: WIECZOREK Andrzej. Zryw powstańczy 1918-1919 r. s. 107-119
48. GRAF Władysław. Nikt im iść nie kazał... : Powstanie Wielkopolskie [1918-1919] : publikacja jubileuszowa w 80 rocznicę zwycięstwa na ziemi ostrzeszowskiej. - Ostrzeszów: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, 1999. - 89 s. : fot., il., mapy, portr.
Zawiera m.in.: Dowódcy i działacze. s. 18-31
49. GRODZISK Wielkopolski : zarys dziejów : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Polaka. - Grodzisk Wlkp, 1990. - 276 s., [62] s. tabl. : fot., pl., wykr.
Zawiera m.in.: KOŚCIAŃSKI Zdzisław. Grodzisk Wielkopolski w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. s. 87-106
50. GULCZYŃSKI Andrzej. Kształtowanie się polskich organów władzy i administracji w powiecie pleszewskim w latach 1918-1919. - Pleszew: Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum Regionalne w Pleszewie, 1988. - 16 s. : fot., il., portr.
51. HISTORIA Bydgoszczy / pod red. Mariana Biskupa; Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. T. 1, Do roku 1920. - Warszawa; Poznań: Wydaw. Naukowe PWN. - 710 s.
Zawiera m.in.: WOJCIECHOWSKI Mieczysław. W okresie pierwszej wojny światowej i powstania wielkopolskiego (1914-1920)
52. JANKOWIAK Stefan, BAUER Piotr. Ziemia gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 / wstęp i red. nauk. Bogusław Polak. - Gostyń: Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum w Gostyniu, 1989. - 166 s. : il., portr.
Rec. REZLER Marek. Powstanie w Gostyńskiem // Kron. Wielkop. - 1992, nr 1, s. 110-112
Rec. ZIELONKA Jerzy. Gostyńskie drogi powstańcze // Pan. Leszcz. - 1990, nr 11, s. 9
Rec. ŻALIK Anna // Inf. Kult. i Turyst. Woj. Leszcz. - 1991, nr 1, s. 12-13
Zawiera m.in.: OMIECZYŃSKI Witold. Organizatorzy i dowódcy powstania w Gostyńskiem. [Biogramy]. - Polegli i zmarli z ran powstańcy z ziemi gostyńskiej. s. 126-140
53. JARECKI Marian. Aby pamięć nie zaginęła. - Słupca: Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne : przy współudz. Grafii Studio i Muzeum Regionalnego w Słupcy, 2001. - 273 s. : fot., portr.
Zawiera m.in.: Odradzanie się świadomości i patriotycznej postawy Słupczan. s. 21-30. - Było ich w Słupcy siedemdziesięciu trzech. s. 31-143. - 11 listopada 1918 r. w Słupcy i dalszy ciąg historii. s. 190-198. - Dokumentacja fotograficzna. s. 199-236
54. JAROSZEWICZ Stanisław. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. - Zielona Góra: Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2001. - 34 s. : il., mapy
55. JĘDRAŚ Stanisław. 80. rocznica powrotu Rawicza do Polski. - Rawicz: Wydaw. "Gramma", 2000. - 24 s. : fot., portr.
Także opis i wizerunki chorągwi organizacji kombatanckich ziemi rawickiej
56. JĘDRAŚ Stanisław. Miejska Górka [pow. Rawicz] w Powstaniu Wielkopolskim. - Leszno; Miejska Górka: Urząd Miasta i Gminy Miejska Górka, 2000. - 47 s. : fot., portr.
Rec. GŁOWINKOWSKA Barbara. Publikacje regionalne // Inf. Kult. i Turyst. Połud.-Zach. Wielkop. - 2000, nr 6, s. 19
Zawiera m.in.: Pamięć o powstańcach. s. 33-37. - Życie i działalność Wincentego Brzeskwiniewicza. s. 37-41
57. JĘDRAŚ Stanisław. Ziemia rawicka w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 / Urząd Miejski Gminy Rawicz. - Rawicz: UMG, 2001. - 135 s. : fot., portr., mapy
Rec. (M). Rawickie w powstaniu // Pan. Leszcz. - 2001, nr 47, s. 22
Zawiera m.in.: Pamięć o powstaniu i powstańcach na ziemi rawickiej. [Mogiły, nazwy placów i ulic, pomniki, szkoły]. s. 99-108. - Obchody 80. rocznicy powrotu Rawicza i powiatu rawickiego do niepodległej Polski. s. 109-111. - Sylwetki powstańców wielkopolskich na ziemi rawickiej. s. 112-125
58. KARWAT Janusz. Od idei do czynu : myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2002. - 618 s. - (Wielkopolska. Historia. Społeczeństwo. Kultura; 14)
Bibliografia s. 555-573
M.in. przygotowania do Powstania Wielkopolskiego
59. KLATT Tadeusz. O powstańcach wielkopolskich w Grudziądzu w latach 1920-1996. - Gdańsk: "Regnum", 2000. - 48 s. : il.
60. KOSMAN Marceli. Powstanie Wielkopolskie na tle walk o przetrwanie narodowe pod zaborem pruskim. - Poznań: Wydaw. WBP, 1993. - 172 s. : fot., il., mapy. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski" / Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Kultury i Sztuki)
Rec. REZLER Marek. Książka o powstaniu wielkopolskim // Wojs. Prz. Hist. - 1994, nr 3, s. 258-261
Zawiera m.in.: W opinii potomnych: Weterani i ich losy. s. 152-164; - Z perspektywy 75-lecia. s. 165-169. - Wskazówki bibliograficzne. [Przegląd i omówienie publikacji]. s. 169-173
61. KOSTRZEWSKI Leopold, ŚWIĘCIOCHOWSKI Bolesław. Wrześnianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 / Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne. - Września: WTK, 1999. - 108 s., [4] s. tabl. : il., mapy. - (Biblioteczka WTK; 4)
Rec. REZLER Marek. Wrześnianie w powstaniu wielkopolskim // Kron. Wielkop. - 2000, nr 4, s. 120-122
Zawiera m.in.: Wyprawa do Witkowa. s. 28-31. - Wyprawy do Gniezna i Zdziechowy. s. 31-36. - Wyprawa do Żnina i powrót do Wrześni. s. 36-38. - Walki o Inowrocław. s. 38-42. - Kazimierz Grudzielski (1856-1921). s. 70-89. - Pamięć o powstaniu. [M.in. lista strat. Wykaz]. s. 90-101
62. KOŚCIAŃSKI Zdzisław. Lwówecko-posadowski rodowód 16/2 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera. - Lwówek: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku, 1999. - 35 s. : fot., portr., rys.
Zawiera m.in.: Hrabia Stanisław Łącki - twórca patroli posadowskich. s. 12-14. - Generał Gustaw Orlicz - Dreszer [...]. s. 14-15. - Wojciech Świerczyk [...]. s. 15-17. - Bolesław Przybył. s. 18. - [Obchody 80. rocznicy powstania i poświęcenia sztandaru pułku w Lwówku, pow. Nowy Tomyśl]. s. 19-33
Dzieje pułku w okresie powstania wielkopolskiego i wojny 1920 roku
63. KOŚCIAŃSKI Zdzisław. Ziemia Lwówecka w Powstaniu Wielkopolskim : (materiały sesji naukowej z okazji 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r., Lwówek, 18 marca 1999 roku). - Lwówek: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, 1999. - 14 s. : il., fot., portr., rys.
64. KRASUSKI Jerzy. Tragiczna niepodległość : polityka zagraniczna Polski w latach 1919-1945. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2000. - 346 s.
Zawiera m.in.: Powstanie wielkopolskie. s. 19-23
65. KUSZ Adam. Juncewo [pow. Myślibórz] : zarys dziejów / oprac. graf. Andrzej Bogdański; Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej, Żnińskie Towarzystwo Kulturalne. - [Żnin], 2000. - 60 s. : fot., il.
Zawiera m.in.: Aneksy: Udział mieszkańców Juncewa w powstaniu wielkopolskim 1918/19. s. 43-47
66. ŁOJKO Jerzy, STĘPIEŃ Jerzy. Zarys dziejów Mosiny i okolic : (do 1945 r.). - Mosina: Wydaw. "Alpim", 1992. - S. 42-43
67. ŁUKOMSKI Grzegorz. Walka o kresy zachodnie 1918-1921 : szkice historyczne. - Kościan: "Książnica Polska", 1991. - 24 s.
Dot. m.in. Powstania Wielkopolskiego
68. ŁUKOMSKI Grzegorz, POLAK Bogusław. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : działania bojowe - aspekty polityczne - kalendarium. - Koszalin: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie; Warszawa: Oficyna Wydaw. "Audiutor", 1995. - 468 s. : fot., mapy
Rec. DUDA Zygmunt. O Powstaniu Wielkopolskim jeszcze raz... // Wielkop. Powst. - 1996, nr 2, s. 35-36
Rec. MIŚKIEWICZ Benon // Wojs. Prz. Hist. - 1996, nr 2, s. 210-212
69. ŁUKOMSKI Grzegorz, WOJCIESZAK Bogumił. Opalenica i opaleniczanie w powstaniach narodowych 1794-1918/19. - Opalenica: Opalograf, 1998. - Fot., il.
Rec. DUDA Zygmunt. O książce Grzegorza Łukomskiego i Bogumiła Wojcieszaka "Opalenica i opaleniczanie w powstaniach narodowych 1794-1918/19" // Wielkop. Powst. - 1998, nr 4, s. 62-63
Rec. DUDA Zygmunt. W rocznicę powstania wielkopolskiego. [Zapowiedź publikacji] // Echa Opal. - 1998, nr 8, s. 5
Dot. m.in. Powstania Wielkopolskiego
70. ŁUKOMSKI Grzegorz, WOJCIESZAK Bogumił. Powstańcze tradycje Opalenicy / Burmistz i Rada Miejska w Opalenicy. - Opalenica: Opalograf s.c., 2000. - 278 s. : fot., pl., portr., bibliogr.
Rec. DUDA Zygmunt. Kolejna książka o Opalenicy // Echa Opal. - 2000, nr 3 [właśc. 4], s. 15; JAKUBIAK Izabela. Warto przeczytać // Tamże. - nr 8, s. 15
Rec. KARWAT Janusz. Opalenicy drogi do niepodległości // Kron. Wielkop. - 2001, nr 1, s. 132-134
Rec. MOLIK Witold. Z półki Wielkopolanina // Prz. Wielkop. - 2001, nr 3/4, s. 66-68
Dot. m.in. udziału mieszkańców Opalenicy w Powstaniu Wielkopolskim. Także miejsca pamięci narodowej i organizacje kombatanckie w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl
71. MAJEWSKI Jan. Zaopatrzenie medyczno-sanitarne w powstaniu wielkopolskim i udział w nim farmaceutów. - Poznań: Wydaw. Kontekst, 1998. - 188 s. : il., fot., portr.
Rec. KARWAT Janusz. Farmaceuci w powstaniu wielkopolskim // Kron. Wielkop. - 1999, nr 3, s. 125-128
Zawiera m.in.: Biogramy aptekarzy - uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku. s. 104-164
72. MALEPSZAK Stanisław. Bukówiec Górny [pow. Leszno] na tle dziejów krainy przemęckiej. - Wyd. 2. - Leszno: Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. - 405 s. : fot., il., mapy, pl.
Zawiera m.in.: Bukówiec w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. s. 287-298
73. MIĘDZY historią a politologią / kom. red. Władysław Gill [i in.]; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań: Wydaw. Naukowe INPiD, 1998. - 338 s. : portr.
Zawiera m.in.: DWORECKI Zbigniew. Stanowisko polityków poznańskich wobec rządu polskiego przed wybuchem powstania wielkopolskiego : (listopad-grudzień 1918 r.). s. 51-57
74. MIKOŁAJCZAK Mariola. Wysoka [pow. Piła] i okolice : historia, miejsca, ludzie. - Poznań: "Sorus", 2002. - 272 s., [8] s. tabl. : il., mapa
Zawiera m.in.: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród... s. 39-48
75. MIŚKIEWICZ Benon. Z najnowszych polskich dziejów wojskowych. - Poznań: Wielkopolska Agencja Wydaw., 1994. - 208 s.
Zawiera m.in.: Z problematyki Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. s. 85-122
76. NIEMCY a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : materiały z VIII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, Kościan, 10 kwietnia 1987 / red. nauk. Bogusław Polak. - Koszalin: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994. - 308 s. : fot., il., mapy, wykr.
77. NOWAK Antoni. Skauci poznańscy w walce o polskość i niepodległość : 1911-1929 / oprac. i do druku przygot. Zbigniew Pilarczyk. - Poznań: KChW ZHP, 1994. - 168 s. : fot., il., portr. - (Sprawozdania Komisji Historycznej. Seria 1: Monografie / Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Wielkopolskiej im. Powstńców Wielkopolskich 1918/19; z. 13)
78. NOWEGO Tomyśla drogi do niepodległości / red. Bogumił Wojcieszak. - Nowy Tomyśl: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2000. - 98 s.
Zawiera m.in.: KOSMAN Marceli. Wielkopolan droga do wolności. s. 7-45. - KOZŁOWSKI Jerzy. Działalność społeczno-narodowa księży na ziemi nowotomyskiej w latach 1871-1919. s. 46-62. - KARWAT Janusz. Walki na froncie zachodnim powstania wielkopolskiego 1918/1919. s. 63-71. - ŁUKOMSKI Grzegorz. Zdobycie Nowego Tomyśla 2/3 stycznia 1919 r. s. 72-80. - KOŚCIAŃSKI Zdzisław. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 na terenie Lwówka i okolic. [M.in. sylwetka Stanisława Łąckiego]. s. 81-89. - KARWAT Janusz. Edmund Klemczak dowódca kompanii opalenickiej. s. 96-98
79. ...OJCZYZNA z ich woli i krwi... - Opalenica: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstańczego w Opalenicy, 2004. - 69 s. : fot., il., portr.
Zawiera: RANKE Jerzy. "Ojczyzna z ich woli i krwi". s. 3-8. - WOJCIESZAK Bogumił. "Pomnik przeszłości niech nad przyszłością czuwa..." [Historia powstań narodowych na ziemi opalenickiej w okresie zaborów]. s. 10-58. - SZWECHŁOWICZ Roman. Nowy pomnik powstańczy. s. 59-67
Udział mieszkańców ziemi opalenickiej w powstaniach narodowych 1894-1918/19. Dot. także pomników i tablic pamiątkowych, głównie odbudowy Pomnika Powstańczego w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl
80. OLSZEWSKI Marian. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. - Wyd. 3 rozsz. - Poznań: Krajowa Agencja Wydaw., 1988. - 13 s. : fot., il., portr. - (Z Dziejów Wielkopolski)
81. PILARCZYK Zbigniew. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na ziemi rawickiej. - Rawicz: Wydaw. "Gramma", 1999. - 30 s.
82. POLAK Bogusław. Wojsko wielkopolskie 1918-1920. - Koszalin: Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, 1991. - 400 s. : fot., mapy
Rec. (J.Z.). 400 stron o wojsku wielkopolskim // Pan. Leszcz. - 1991, nr 31, s. 13
83. POLAK Irmina, POLAK Bogusław. Wielkopolska w dobie powstania 1918-1919 : (kronika wydarzeń). - Koszalin: Wydaw. Uczelniane WSI, 1989. - 140 s. : il., pl. (Prace Zespołu Badawczego Dzieje Militarne Pomorza 1914-1945 / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie)
84. POWIDZ [pow. Słupca] : 750 lat dziejów / oprac. Halina Ganińska. - Powidz: Komitet Obchodów 750-lecia Powidza, 1993. - S. 28-29
85. POWSTANIA w Wielkopolsce XVIII-XX w. : materiały z XI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego / red. nauk. Bogusław Polak; Politechnika Koszalińska. - Koszalin: Wydaw. Uczelniane PK, 1999. - 206 s. : il., mapa
Zawiera m.in.: CZUBIŃSKI Antoni. Historiografia Powstania Wielkopolskiego (1918-1919). s. 15-42. - KATAFIASZ Tomasz. Stan badań nad wojskowymi aspektami strony niemieckiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r. - w świetle dorobku seminariów kościańskich i prac towarzyszących. s. 99-119. - KACZMAREK Zygmunt. Walka Wojciecha Trąmpczyńskiego [8 II 1860 - 2 III 1953] o niepodległość w parlamencie Rzeszy i sejmie pruskim w świetle wspomnień (1914-1918). s. 121-129. - BASIŃSKA Danuta. Organizacja duszpasterstwa wojskowego w oddziałach powstańczych i w Armii Wielkopolskiej. s. 143-161. - KOŚCIAŃSKI Zdzisław. Podpułkownik dyplomowany Józef Skrzydlewski [21 II 1896 - 7 V 1952] zapomniany Dowódca Powstania Wielkopolskiego [z Grodziska Wlkp.]. s. 163-171. - BAUER Piotr. Józef Dowbor-Muśnicki [25 X 1867 - 26 X 1937] - szkic biograficzny. s. 173-188. - DWORECKI Zbigniew. Poznaniacy w Radzie Ludowej na miasto Poznań i w Naczelnej Radzie Ludowej. s. 189-198. - POLAK Bogusław. "Słownik Biograficzny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" : geneza i stan zaawansowania do druku. s. 199-206
86. POWSTANIE Wielkopolskie : materiały z sesji popularnonaukowej / oprac. Lidia Owczarczak. - Śrem: Towarzystwo Miłośników Śremu, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, 1995. - 31 s.
87. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : źródła - stan badań - postulaty badawcze : X Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego / red. Bogusław Polak. - Koszalin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1997. - 142 s. : fot.
Zawiera m. in.: MIŚKIEWICZ Benon. O dalszy postęp w badaniach nad powstaniem wielkopolskim 1918/1919 r. s. 5-12. - CZUBIŃSKI Antoni. Powstanie wielkopolskie w historiografii niemieckiej. s. 13-23. - POLAK Bogusław. Źródła do dziejów powstania wielkopolskiego i formacji regularnych - stan i rozmieszczenie. s. 24-38. - REZLER Marek. Powstanie wielkopolskie 1918 -1919 : postulaty badawcze po 17 latach. s. 39-49. - KATAFIASZ Tomasz. Stan badań nad wojskowymi aspektami strony niemieckiej w powstaniu wielkopolskim 1918/19 r. - w świetle dorobku seminariów kościańskich i prac towarzyszących. s. 50-70. - ŁUKOMSKI Grzegorz. Fotografie Kazimierza Gregera źródłem do dziejów powstania wielkopolskiego. s. 71-79. - BAUER Piotr. Polonizacja szkolnictwa po wybuchu powstania wielkopolskiego 1918/1919 roku. s. 80-92. - GOMOLEC Ludwik. Stosunek młodych do powstania wielkopolskiego 1918/1919. s. 93-104. - KACZMAREK Zygmunt. Jak w Poznaniu obchodzono pierwszą rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego s. 123-130. - TOMKOWIAK Eligiusz. Przyczynek do dziejów i wyglądu odznaki pamiątkowej 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. s. 131-141. - Podsumowanie. s. 142
88. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 na ziemi grodziskiej. - Grodzisk Wielkopolski: Wydaw. Muzeum Ziemi Grodziskiej przy MGOK w Grodzisku Wlkp., 1999. - 103 s. : fot., rys. - (Grodziskie Zeszyty Historyczne; nr 1)
Rec. D. "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na ziemi grodziskiej" w nowej serii wydawniczej // Pan. Grodzis. - 1999, nr 4, s. 2
Zawiera: REZLER Marek. Grodzisk w Powstaniu Wielkopolskim. s. 7-55. - KAMINIARZ Jarosław. Tradycja Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. s. 56-78. - KAMINIARZ Jarosław, KUBIAK Janusz. Powstańcza tradycja w S.P. nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. s. 79-92. - Załącznik nr 1. [Biogramy Kazimierza Zenktelera, Antoniego Janusa i Józefa Skrzydlewskiego] s. 93-97. - Załącznik nr 2. Okiem szeregowego powstańca [Antoniego Hoffmanna z Grodziska Wlkp. : wspomnienie]. s. 98-102
89. POWSTAŃCY wielkopolscy z ziemi ostrzeszowskiej : słowniczek biograficzny. T. 1 / red. nauk. Marek Rezler. - Poznań: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Klub w Poznaniu, 2001. - 151 s. : il., portr.
Rec. NOWOŚCI z Ostrzeszowa // Prz. Wielkop. - 2002, nr 1/2, s. 81-82
Rec. REZLER Marek. // Ostrzesz. Kron. Reg. - 2002, R. 2, s. 153-154
Zawiera m.in.: POWSTANIE wielkopolskie 1918-1919 na odcinku ostrzeszowsko-kępińskim. s. 12-19. - SZYMANOWSKI Stefan. Relacja Stefana Szymanowskiego dowódcy kompanii mikstackiej (3 kompanii batalionu ostrzeszowskiego). s. 77-78. - SZYMANOWSKI Stefan. Kompania mikstacka jako fragment Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. s. 79-93
90. POZNAŃSKIE fortyfikacje : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Polaka. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1988. - 301 s. : fot., il., mapy
Zawiera m.in.: POLAK Bogusław. Powstanie wielkopolskie 1918-1919. s. 151-169
91. PRUS Piotr, SZCZEPAŃSKI Marek. Udział Szamotulan w walkach narodowo-wyzwoleńczych. - Szamotuły: ZBoWiD [Związek Bojowników o Wolność i Demokrację], ZIW [Związek Inwalidów Wojennych] PRL, 1989. - 19 s.
Udział Szamotulan w walce o niepodległość w XIX wieku i w Powstaniu Wielkopolskim
92. PRZEMĘT [pow. Wolsztyn] : zarys dziejów : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Zimniewicza. - Warszawa; Poznań: Wydaw. Naukowe PWN, 1991. - 304 s.
Zawiera m.in.: BAUER Piotr. Powstanie Wielkopolskie
93. PRZYBYLSKI Henryk. Paderewski : między muzyką a polityką. - Katowice: Wydaw. Unia, 1992. - S. 177-179
Wizyta I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Wybuch Powstania Wielkopolskiego
94. PURCZYŃSKI Władysław. Wągrowiec w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. - Wągrowiec: Agencja Wydaw. - Reklamowa "Głos Wągrowiecki", 1998. - 131 s. : fot. - (Biblioteka "Głosu Wągrowieckiego")(Seria Wągrowiec przez Wieki; nr 3)
Rec. CHWALISZEWSKI Roman. Prawda o powstaniu w Wągrowcu // Ziem. Wągrow. - 1998, nr 4, s. 112-113
Rec. CHWALISZEWSKI Roman. To mówią fakty // Głos Wągrow. - 1999, nr 2, s. 13
95. ROLA Wielkopolski w odbudowie państwa polskiego 1918-1919 : IX Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan, 9 XII 1988 r. / red. nauk. Bogusław Polak; Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Instytut Nauk Społecznych. - Koszalin: Wydaw. Uczelniane WSI w Koszalinie, 1989. - 224 s. : mapy
Zawiera: POLAK Bogusław. Wkład sił zbrojnych byłego zaboru pruskiego w formowanie wojska polskiego, 1919 rok. s. 7-30. - PIOTROWSKI Bernard. Roman Dmowski a sprawa polskiej granicy zachodniej w traktacie wersalskim. s. 31-61. - GRYGIER Tadeusz. Programy komunalne partii politycznych w ocenie ośrodka państwowotwórczego w Poznaniu. s. 62-86. - BORAS Zygmunt. Pogranicze w dobie powstania. s. 87-102. - BORKOWSKI Olgierd. Rola Wielkopolski w rozwoju ruchu niepodległościowego na Pomorzu w latach 1919-1920. s. 103-126. - GOMOLEC Ludwik. Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego w Poznańskiem przed i w czasie powstania wielkopolskiego 1918/19 roku. s. 127-147. - BAUER Piotr. Zabiegi Naczelnej Rady Ludowej w sprawie obsadzenia stanowiska głównodowodzącego powstania wielkopolskiego 1919 roku. s. 148-159. - ŁUKOMSKI Grzegorz. Jarogniew Drwęski (1875-1921) pierwszy prezydent Poznania - aktywny zwolennik gospodarczej unifikacji ziem polskich. s. 160-171. - WYGOCKI Zygmunt. Gen. bryg. inż. Stanisław Taczak : na marginesie biografii. s. 172-178. - KOCZOROWSKI Jarosław. Powstanie wielkopolskie w filatelistyce. s. 179-185. - SZUBAŃSKI Rajmund. Lotnictwo wielkopolskie 1919-1939. s. 186-200. - POLAK Bogusław. Oddziały wojska wielkopolskiego pod Lwowem 1919 rok. s. 201-219. - GOGOŁKIEWICZ Jerzy. [Wspomnienia dot. Stanisława Taczaka]. s. 220-224
96. RUKS Władysław. Rogoźno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. - Wyd. 2 / popr. i uzup. Krzysztof Krowicki. - Rogoźno: Rogozińskie Centrum Kultury i Sportu, 1998. - 37 s. : fot., il., portr. - (Rogozińskie Zeszyty Historyczne; nr 4)
97. SIEDEMDZIESIĄTA rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego : materiały z konferencji, odbytej 13-14 grudnia 1988 r. w UAM w Poznaniu / pod red. dr. hab. Tadeusza Kotłowskiego. - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1992. - 174 s. - (Seria: Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 167)
Zawiera m.in.: MIŚKIEWICZ Benon. Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918/1919 roku. s. 111-117. - HAUSER Przemysław. Niemcy wobec powstania wielkopolskiego 1918/1919. s. 119-141. - POLAK Bogusław. Armia Wielkopolska i jej wkład w formowanie wojska polskiego w 1919 roku. s. 143-160. - MATELSKI Dariusz. Skauting poznański w powstaniu wielkopolskim 1918/1919. s. 161-169
98. SIENKIEWICZ Witold. Mały słownik historii Polski. - Wyd. 2. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1997. - 274 s.
Zawiera m.in.: Powstanie wielkopolskie 1918-19. s. 159
99. SKARADZIŃSKI Bohdan. Polskie lata 1919-1920. - Warszawa: Oficyna Wydaw. "Volumen", 1993
T. 1, Polski rok 1919
Zawiera m.in.: Dołącza Wielkopolska. s. 143-157
Dot. głównie Powstania Wielkopolskiego
100. SPRINGER Marian. Chobienice [pow. Wolsztyn] : zarys dziejów / przedm. Marek Rezler; Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Koło w Siedlcu. - Wolsztyn: Wydaw. "Biblioteka", 2001. - 311 s. : fot., tab.
Bibliografia s. 304-309
Zawiera m.in.: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. s. 110-146
101. SULMIERZYCE [pow. Krotoszyn] : dzieje miasta : praca zbiorowa / red. Karol Olejnik. - Sulmierzyce: [Zarząd Miasta Sulmierzyce], 2000. - 286 s., [26] s. tabl. : fot.
Zawiera m.in.: KOWAL Stefan. Powstanie Wielkopolskie w Sulmierzycach i okolicy. s. 96-104
102. SZELMECZKA Jan. Dzieje Szamocina [pow. Chodzież] : (w 250. rocznicę miasta) / Urząd Miasta i Gminy Szamocin; fot. Kazimierz Hak. - Szamocin: Studio "Atut" s.c., 1998. - S. 141-144
Szlakiem Powstania Wielkopolskiego / tekst i fot. Paweł Anders = poz. 758
103. SZUMIŁOWSKI January. Dzieje Strzałkowa [pow. Słupca] i okolicy : opracowanie z okazji 600-lecia parafii strzałkowskiej 1397-1997 / Zarząd Gminy Strzałkowo. - Konin: Wydaw. "Przegląd Koniński", 1997. - 132 s., [18] s. tabl. : fot.
Zawiera m.in.: Strzałkowo w Powstaniu Wielkopolskim. s. 75-79
104. ŚWIETLIŃSKA Eugenia. Kębłowo : zarys dziejów. - Wolsztyn: Wydaw. "Biblioteka", 1999. - 125 s. : fot., mapy, rys. - (Seria: Ocalić Zapomniane)
Zawiera m.in.: Powstanie Wielkopolskie. s. 56-57
105. TOMASZEWSKI Roman. Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920). - Gostyń: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum w Gostyniu, 2002. - 271 s., [26] s. tabl. : fot.
Zawiera m.in.: Udział gostynian w walkach na frontach powstania wielkopolskiego. s. 7-18
W części osobowej m.in. biogramy powstańców wielkopolskich
106. TRYBUSZEWSKI Henryk. Nakło nad Notecią w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. - Nakło nad Notecią: Henryk Trybuszewski, 1990. - 20 s. : fot., portr.
107. TYM Juliusz S. Kawaleria w Poznaniu : zarys dziejów. - Grajewo: Eko-Dom Sp. z o.o., 2004. - 144 s. : fot., mapa
Dodatek: Lokalizacja budynków koszarowych zajmowanych w okresie II RP przez oddziały kawaleryjskie na terenie miasta Poznania : mapa topograficzna, miasto stołeczne Poznań. - Skala 1 : 25 000
Zawiera m.in.: Kawaleria Wojsk Wielkopolskich 1918-1920. s. 15-31
108. W rocznicę Powstania Wielkopolskiego w powiecie międzychodzkim : wydarzenia lat 1918-1920 / oprac. A. Taczanowski. - Międzychód: Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Międzychodzie, 2001. - 16 s. : il.
Zawiera: Historia powstania 1918-1919 na ziemi międzychodzkiej. s. 2-7. - Dwie rocznice: 17.01.1920 - 27.01.1945. s. 8-16
Dot. także osób uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim i wydarzeniach poprzedzających powrót Międzychodu do Macierzy w 1920 roku
109. WALKI na Pomorzu i Kujawach w latach 1848-1920 w tradycjach współczesnych jednostek Wojska Polskiego : materiały z konferencji naukowej i warsztatów metodycznych w Bydgoszczy 28-29 kwietnia 1998 r. / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego; Departament Społeczno-Wychowawczy Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. - Bydgoszcz: "Logo", 1998. - 144 s. : il.
Dot. m.in. Powstania Wielkopolskiego
Wielkopolanie w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918-1920 : XIV Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / red. nauk. Bogusław Polak, Eugeniusz Śliwiński = poz. 767
Wierni tradycji : kronika obchodów 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 / red. nacz. Józef Mozio = poz. 768
110. WYGOCKI Zygmunt. Gniezno i powiat gnieźnieński w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. - Poznań: Instytut Zachodni, 1988. - 382 s. : mapy, tabl. - (Dzieje Polskiej Granicy Zachodniej; t.
Rec. MIŚKIEWICZ Benon. Ziemia gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim // Kron. Wielkop. - 1990 nr 4 wyd. 1991, s. 94-97
Rec. POLAK Bogusław // Zesz. Nauk. Inst. Nauk Społ./WSI Koszal. - 1995, nr 9, s. 127-129
111. Z dziejów Grabowa nad Prosną [pow. Ostrzeszów] : opracowanie zbiorowe / pod red. Bogusława Polaka i Marka Rezlera. - Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1990. - 370 s. : fot., mapy, pl., rys.
Rec. NAWROT Edward // Pozn. Stud. Teol. - 1998, t. 8, s. 259-260
Zawiera m.in.: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. s. 105-114
112. ZBIERSKI Hubert. Udział mieszkańców Śmigla [pow. Kościan] i okolicy w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. - Śmigiel: Zarząd Miasta i Gminy; Kościan: Przedsięb. "Aga", 1994. - 55 s. : fot., il., mapa, portr.
113. ZIEMIA gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim : materiały sesji popularnonaukowej pod patronatem naukowym prof. dra hab. Antoniego Czubńskiego, która odbyła się 6 stycznia 1995 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu w rocznicę włączenia się mieszkańców Gostynia i okolic do Powstania Wielkopolskiego / red. Mirosław Sobkowiak; fot. Michał Skoracki. - Gostyń: Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich, 1995. - 88 s., [18] s. tabl. : fot.
Zawiera: CZUBIŃSKI Antoni. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w świetle najnowszych badań. s. 11-45. - BAUER Piotr. Głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. [Stanisław Taczak i Józef Dowbor-Muśnicki]. s. 47-53. - JANKOWIAK Stefan. Ziemia gostyńska jako ośrodek przygotowań i zaplecze powstania 1918/1919 roku w południowo-zachodniej Wielkopolsce. s. 53-62. - POPRAWA Jan. Czyn zbrojny Gostynian w 1919 roku. s. 63-69. - ZBIERALSKI Robert. Józef Piłsudski a Powstanie Wielkopolskie. s. 71-75. - ZAWIEJA Karol. Komunikat o miejscach pamięci Powstania Wielkopolskiego na dawnym froncie Grupy "Leszno", na podstawie opracowania Pawła Andersa "Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego". s. 77-80. - SOBKOWIAK Mirosław. Powstanie Wielkopolskie w literaturze pięknej. s. 85-89. - Program uroczystości nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. s. [91-93]
114. ZIEMIA Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim (1918-1919) : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Polaka. - Kościan: Przedsięb. AGA, 1999. - 334 s.: fot., portr.
Rec. (ps). Nowe opracowanie // Nad Obrą. - 1999, nr 4, s. 2
Zawiera: BAUER Piotr. Konspiracja niepodległościowa na ziemi kościańskiej. s. 13-43. - POLAK Bogusław. Na frontach powstania wielkopolskiego. s. 45-110. - BASIŃSKI Jan. Służba sanitarno - medyczna w powstaniu. s. 111-117. - ZIELONKA Jerzy. Prześladowania powstańców wielkopolskich z powiatu kościańskiego w latach wojny i okupacji (1939-1945). s. 119-127. - KOSZEWSKI Marian. Tradycje i miejsca pamięci powstania wielkopolskiego na ziemi kościańskiej. s. 129-174. - PRZYBYLSKI Marian. Powstańcy wielkopolscy 1918-1919 z powiatu kościańskiego. s. 177-307. - Bibliografia / oprac. Piotr Bauer. s. 309-316

b. Artykuły

115. ANDERS Paweł. Pierwsze dni : kartki z historii Powstania Wielkopolskiego [w Pilskiem] // Tyg. Nowy. - 1996, nr 1, s. 22, 27
Fragment publikacji "Szlakiem Powstania Wielkopolskiego"
116. (arek). "Krople wrzącej krwi". - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2003, nr 8, s. 15
Powstanie Wielkopolskie na ziemi krotoszyńskiej
117. ARSKI Jan. 75 lat temu w Rosku i Wrzeszczynie. - Fot. // Tyg. Pil. - 1994, nr 8 , s. 16
Powstanie Wielkopolskie w okręgu pilskim
118. BANAŚ Zofia. Działania powstańcze na Ziemi Czarnkowskiej. - Fot. // Wielkop. Powst. - 2001, nr 7, s. 9-14
119. BARANOWSKI Bolesław. Powstanie grudniowe // Tyg. Nowy. - 1996, nr 52/53, s. 9
120. BARDZO krótko o Powstaniu Wielkopolskim na naszych ziemiach / oprac. Barbara Wiedera. - Fot. // Ujskie Spr. - 2002, nr 2, s. 1, 14-15
Dot. Ujścia, pow. Piła. M.in. lista mieszkańców - uczestników powstania
121. BARNAŚ Zofia. Droga do wolności. - Portr. // Nadnot. Echa. - 1999, nr 6, s. 8
Walki powstańcze w okolicach Walkowic, pow. Czarnków-Trzcianka
122. BAUER Piotr. Dramat pod Gościejewicami [pow. Rawicz]. - Il. // Przyj. Ludu. - 1988, nr 4, s. 10-12; 1989, nr 11, s. [12]
123. BAUER Piotr. Grupa "Leszno" w powstaniu wielkopolskim 1918/1919 roku : chronologia wydarzeń // Leszcz. Zesz. Muzeal. - 1988, z. 2, s. 12-19
Bauer Piotr. Józef Dowbor-Muśnicki [25 X] 1867 - [26 X] 1937 = poz. 405
124. BAUER Piotr. Potyczka pod wiatrakami // Przyj. Ludu. - 1988, nr 4, s. 5-7
Bitwa pod Osieczną, pow. Leszno i wyzwolenie miasta
125. BAUER Piotr. Potyczka pod Zbarzewem [pow. Leszno] // Przyj. Ludu. - 1988, nr 4, s. 37-38
126. BAUER Piotr. Zabiegi Naczelnej Rady Ludowej w sprawie obsadzenia stanowiska głównodowodzącego powstania wielkopolskiego 1919 // Prz. Zach. - 1988, nr 5/6, s. 135-144
127. BENYSKIEWICZ Joachim. Zwycięskie Powstanie // Nadodrze. - 1989, nr 3, s. 1, 8
128. BORKOWSKI Olgierd. Rola Wielkopolski w rozwoju ruchu niepodległościowego na Pomorzu w 1919 roku // Stud. Hist. Slavogerm. - 1986, t. 15 wyd. 1989, s. 75-89
129. BREMBOR Zenon. Walki powstańcze o Babimost i Kargową [pow. Zielona Góra]. - Fot. // Wielkop. Powst. - 2001, nr 7, s. 3-8
130. BRZOZOWSKI Bronisław. Stemple formacyjne wojsk polskich z okresu Powstania Wielkopolskiego. - Il. // Wielkop. Wiad. Filat. - 2004, nr 41/2, s. 47-52
Reprodukcje kart pocztowych ze stemplami formacyjnymi stosowanymi przez pododdziały wojsk powstańczych
131. (bs). Ostrowianie pamiętają. - Il. // Ziem. Kalis. - 1989, nr 1, s. 6
Powstanie Wielkopolskie w Ostrowie Wlkp.
132. BULZACKI Zygmunt. Lotnictwo Powstania Wielkopolskiego. - Il. // Skrzyd. Pol. - 1989, nr 1, s. 8-9
133. CELEK Jan. Narodziny wielkopolskich skrzydeł. - Fot. // Wielkop. Powst. - 1998, nr 4, s. 24-29
Początki lotnictwa w Poznaniu w okresie Powstania Wielkopolskiego
134. CHAŁUPKA Władysław. Krzyż z patentem dla Matki. - Fot. // Przew. Katol. - 1999, nr 51/52, s. 71
Dot. odznaczenia przyznawanego przez gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego matkom poległych powstańców
135. CHERUBIN Dariusz. Ku niepodległości // Kierunki. - 1988, nr 52, s. 8
136. CHRZANOWSKI Jerzy. 70 - lecie wybuchu powstania wielkopolskiego i jego rozwój na ziemi grodziskiej. - Il. // Wiad. Grodzis. - 1989, nr 12, s. 2, 7
137. CHWALISZEWSKI Roman. Piła w czasie Powstania Wielkopolskiego. - Fot. // Wielkop. Powst. - 2000, nr 6, s. 3-5
138. CICHA Elżbieta. "Gdzie ojców mogiły i płonie znicz sławy". - Il., portr. // Kos. Bukow. - 1993, nr 4, s. 6
Udział mieszkańców Buku, pow. Poznań w Powstaniu Wielkopolskim. Także sylwetki księży, Stanisława Kuliszaka i Antoniego Chilomera
139. CICHA Elżbieta. Powstanie Wielkopolskie 1918/1991 [właśc. 1919]. - Portr. // Kos. Bukow. - 1998, nr 12, s. 8-10
Dot. kompanii bukowskiej
Coelle Hans. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach Niemca - Hansa Coellego - byłego właściciela Gwiazdowa [pow. Poznań] = poz. 393
140. CYMANEK Elżbieta. Powstanie Wielkopolskie - 73 rocznica wybuchu // Pojezierze. - 1992, nr 1, s. 4
Walki na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim
141. CZARNY Eugeniusz. Epizody z Powstania Wielkopolskiego [na ziemi jarocińskiej]. - Fot. // Gaz. Jar. - 1998, nr 1, s. 15
142. CZEKAŃSKI Maciej. Powstanie Wielkopolskie w regionie szamotulskim // Gaz. Szamot. - 1998, nr 2, s. 10
143. CZERWIŃSKI Bogdan. Powstanie Wielkopolskie w powiecie zachodniopoznańskim // Now. Komor. - 1998, nr 2, s. 25
144. CZUB Robert. Gostyń w dniach przełomu listopadowo-grudniowego 1918 roku. - Il. // Gaz. Gost. - 1999, nr 1, s. 32
145. CZUBIŃSKI Antoni. Fakty dokonane. - Il. // Perspektywy. - 1989, nr 1/2, s. 31-32
146. CZUBIŃSKI Antoni. Powstanie wielkopolskie 1918-1919. - Il. // Kron. Wielkop. - 1988, nr 2, s. 5-31
147. CZUBIŃSKI Antoni. Wewnętrzne i zewnętrzne przesłanki odbudowy niepodległego państwa polskiego (1918-1921) // Prz. Zach. - 1988, nr 5/6, s. 1-16
148. DANIELUK Halina. 80-ta rocznica powstania wielkopolskiego. - Fot. // Kórniczanin. - 1999, nr 1, s. 12-13
Udział mieszkańców Kórnika, pow. Poznań i okolic
149. DURKALEC Jerzy, JANICKI Kazimierz. Powstanie Wielkopolskie (1918-1919) i jego medyczne zabezpieczenie. - Fot. // Now. Lek. - 2002, nr 6, s. 556-563
150. DWORECKI Zbigniew. Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918 roku // Prz. Wielkop. - 1991, nr 3/4, s. 3-12
Zawiera m.in. spis delegatów
151. DWORECKI Zbigniew. Społeczeństwo polskie w Poznańskiem wobec kresów wschodnich w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 // Wielkop. Powst. - 2003, nr 9, s. 3-10
152. DWORZYŃSKI Witold. Nad Wartą i Obrą. - Fot. // Nadodrze - 1988, nr 2, s. 1, 7
Echa Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 we wspomnieniach bydgoskiego radnego Józefa Milcherta / oprac. Zdzisław Biegański = poz. 495
153. EG. O Powstaniu Wielkopolskim // Wiad. Nowot. - 1988, nr 12, s. 3
154. FERSTEN Andrzej. Piastowe - pszczoły - ule - roje - z poznańskiej pasieki. - Fot. // Motywy. - 1988, nr 51/52, s. 10,11,15
Udział harcerzy z okręgu poznańskiego w Powstaniu Wielkopolskim. Dot. także gen. Stanisława Taczaka
155. FIJAŁKOWSKI Marek. Piła w okresie powstania wielkopolskiego 1918-1919 // Tyg. Nowy. - 2000, nr 52, s. 4
156. FORSZPANIAK Marek. Powstanie wielkopolskie (1918-1919) // Zap. Miłos. - 1991, nr 5, s. 4
Udział mieszkańców ziemi miłosławskiej
157. FRANKIEWICZ Bolesław. Powstanie które przyniosło wolność Wielkopolsce. - Fot. // Odnowiciel. - 1992, nr 3, s. 2
158. (GK). Marszałek a powstanie : czy Józef Piłsudski był pozytywnie ustosunkowany do Powstania Wielkopolskiego? // Pan. Leszcz. - 2000, nr 52, s. 14
159. GLABISZ Kazimierz. Rocznica powstania wielkopolskiego. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 1996, nr 1, s. 11
Artykuł zamieszczony w londyńskim "Dzienniku Polskim" w 1976 r.
160. GLENSK Joachim. Echa powstania wielkopolskiego w polskiej prasie na Śląsku // Prz. Zach. - 1988, nr 5/6, s. 171-199
161. GŁUSZCZAK Mariola. Księża katoliccy w powstaniu wielkopolskim. - Fot. // Przew. Katol. - 2001, nr 50/51, s. 49-50
162. GŁUSZCZAK Mariola. Księża katoliccy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. - Portr. // Wielkop. Powst. - 2002, nr 8, s. 3-12
163. GOŁĘBIEWSKI Zygmunt. Co pisano o Wrześni w roku 1919... // Wiad. Wrzes. - 1991, nr 42, s. 3; nr 44, s. 3
Grabowski Stefan. Na powstańczym froncie : zapiski historyczne / przygot. do druku Adam Podsiadły = poz. 430
164. (gt). Zamiast plebiscytu : 82 rocznica Powstania Wielkopolskiego // Pan. Leszcz. - 2000, nr 51, s. 21
165. GULCZYŃSKI A. Rada Ludowa na Powiat Pleszewski (1918 - 1919). - Il. // Rocz. Kalis. - 1990, t. 22, s. 59-96
166. GURGUL Kryspin. Polsko, wspomnij ty o nas. - Fot. // Życie Plesz. - 2001, nr 51, s. 19
Dot. Pleszewa
167. GURGUL Kryspin. Udział Pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim. - Fot. // Życie Plesz. - 2001, nr 51, s. 15
168. GUZIKOWSKA Iwona. [Listopad 1918 r. w Wielkopolsce] // Życie Raw. - 2003, nr 46, s. 2
Także okoliczności wybuchu Powstania Wielkopolskiego
169. H.D. Powstanie Wielkopolskie. - Il. // Kórniczanin. - 1993, nr 1, s. 1, 2
170. H.S. Jedyne zwycięskie // Samorząd. - 1994, nr 8, s. 3
171. HALASZ Justyna. "Wielkopolskiej ziemi wolność nieść..." - Pl. // Kos. Bukow. - 2003, nr 12, s. 20
Działania w zachodniej części Wielkopolski. Dot. m.in. Buku, pow. Poznań
172. HAUSER Przemysław. Niemcy wobec działalności polskiej w Poznaniu i prowincji poznańskiej w przededniu wybuchu powstania wielkopolskiego // Kron. M. Pozn. - 1988, nr 4, s. 125-143
173. HEJDUCKI Henryk. Życiorys powstańca wielkopolskiego napisany w 1921 r. // Wiad. Miejskogór. - 1999, nr 3, s. 17
174. HOMILIA Arcybiskupa Poznańskiego wygłoszona z okazji 80-lecia Powstania Wielkopolskiego // Mies. Kośc. Archidiec. Pozn. - 1999, nr 2, s. 7-9
175. JACHNA Krzysztof. Skoki [pow. Wągrowiec] w Powstaniu Wielkopolskim // Wiad. Skoc. - 2003, nr 12, s. 2, 3
176. JAGIEŁA Witold. Powstanie wielkopolskie na ziemi międzychodzkiej // Obs. Międzych. - 1996, nr 1, s. 6
177. JAKUBEK Henryk. W rocznicę Powstania [Wielkopolskiego w Ostrowie Wlkp.]. - Il. // Gaz. Ostrow. - 1992, nr 2, s. 7
178. JAKUBIAK Jacek. Żagański obóz jeniecki w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 // Wielkop. Powst. - 2003, nr 9, s. 32-37
179. JANICKI Kazimierz. Szpitalnictwo wojskowe w Poznaniu i Wielkopolsce w okresie Powstania Wielkopolskiego i w pierwszych latach odzyskanej niepodległości. - Portr., tab., wykr. // Kron. M. Pozn. - 1998, nr 4, s. 109-124
180. JANKOWIAK Stefan. Straż Ludowa w Gostyńskiem // Przyj. Ludu. - 1989, z. 1, s. 31-33
181. JANKOWSKI Tadeusz Ludwik. Meksykańskie echa Powstania Wielkopolskiego // Przew. Katol. - 1989, nr 12/13, s. 15
182. JAŃCZAK Franciszek. Pogorzela [pow. Gostyń] w powstaniu wielkopolskim. - Fot. // Pan. Leszcz. - 1989, nr 8, s. 12-13
183. JARUSZKIEWICZ Ryszard. 85. rocznica powstania wielkopolskiego. - Portr. // Now. Komor. - 2003, nr 11, s. 12
Dot. m.in. udziału mieszkańców ziemi komornickiej
184. JARUSZKIEWICZ Ryszard. Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim. - Fot. // Wieści Luboń. - 1997, nr 12, s. 8; 1998, nr 12, s. 15
185. JARUSZKIEWICZ Ryszard. Śladami powstańczych mogił. - Portr. // Now. Komor. - 2004, nr 1, s. 18
186. JELENIEWSKI Marek K. Rada Ludowa na m. Bydgoszcz to nie Podkomisariat NRL na Obwód Nadnotecki // Kron. Bydg. - 1996, t. 18, s. 362-364
Polem. z: CIERZNIEWSKA Ryszarda. Walka o oświatę polską w Bydgoszczy i regionie w dobie Powstania Wielkopolskiego // Kron. Bydg. - 1994, t. 16
187. JEZIORNY Roman. 27 grudnia 1918 roku. - Fot. // Wiad. Lokal. - 1999, nr 9, s. 6
Gmina Nowe Miasto nad Wartą, pow. Środa Wlkp. w okresie Powstania Wielkopolskiego
188. JĘDRAŚ Stanisław. 5 Stycznia // Pan. Leszcz. - 2000, nr 20, s. 19
Powstanie Wielkopolskie w Wolsztynie
189. JĘDRAŚ Stanisław. Bitwy o Rawicz : powstanie wielkopolskie // Pan. Leszcz. - 2002, nr 6, s. 8
190. JĘDRAŚ Stanisław. Drugi pogrzeb osieckich powstańców // Pan. Leszcz. - 1990, nr 5, s. 8
Pogrzeb poległych powstańców wielkopolskich w Osiecznej, pow. Leszno w 1930 roku
191. JĘDRAŚ Stanisław. Jak powstańcy rozbroili niemiecki patrol // Pan. Leszcz. - 1999, nr 1, s. 28
Powstanie Wielkopolskie w Osiecznej, pow. Leszno
192. JĘDRAŚ Stanisław. Przed 70 laty [w Słupi Kapitulnej, pow. Rawicz]. - Portr. // Pan. Leszcz. - 1989, nr 41, s. 12
193. JĘDRAŚ Stanisław. Trudny dzień. - Il., portr. // Przyj. Ludu. - 1988, nr 4, s. 16-19
Powstanie Wielkopolskie w powiecie rawickim
194. JĘDRAŚ Stanisław. Wydarzenia w Miejskiej Górce [pow. Rawicz] na przełomie 1918/1919 roku // Pan. Leszcz. - 1989, nr 29, s. 12
195. JĘDRAŚ Stanisław. Zielona Wieś [pow. Rawicz] w Powstaniu Wielkopolskim // Pan. Leszcz. - 2001, nr 5, s. 15
196. (K. Krowicki). Powstanie wielkopolskie [w Rogoźnie, pow. Oborniki i okolicy] // Kur. Rogoziń. - 1997, nr 12, s. 6, 18
197. (K. Krowicki). Preludium Powstania [Wielkopolskiego w Rogoźnie, pow. Oborniki] // Kur. Rogoziń. - 1998, nr 12, s. 8
198. KALISZ Zbigniew. Pamięci kórniczan w 75 rocznicę powstania wielkopolskiego // Ziem. Kór. - 1993, nr 11/12, s. 14
199. KALISZ Zbigniew. Udział kórniczan w Powstaniu Wielkopolskim. - Il. // Kórniczanin. - 1988, nr 8, s. 1, 3
200. KALKA Krzysztof. Sztandar // Tyg. Pil. - 1988, nr 7, s. 1, 7
Dzieje sztandaru I Batalionu Czarnkowskiego z okresu Powstania Wielkopolskiego
201. (kar). Powstańcy wielkopolscy [z okręgu kościańskiego] na starej fotografii // Gaz. Kośc. - 2003, nr 3, s. 7
Dot. fotografii wykonanej w 1935 roku
202. KARWAT Janusz. Dzialalność Referatu Historycznego DOK VII i jego współpraca z Towarzystwem Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego // Stud. Mater. Hist. Wojs. - 1994, t. 36, s. 245-255
203. KARWAT Janusz. Wojsko wielkopolskie. - Fot., portr. // Kron. M. Pozn. - 1998, nr 4, s. 91-108
Organizacja armii wielkopolskiej w okresie Powstania Wielkopolskiego
204. KARWAT Janusz. Z dziejów i tradycji wolnościowo-powstańczych : harcerki wielkopolskie w dążeniu do niepodległości. - Fot. // Wielkop. Powst. - 1997, nr 3, s. 3-5
Dot. m.in. udziału w Powstaniu Wielkopolskim
205. KĄCKI Franciszek. Udział duchowieństwa katolickiego w Powstaniu Wielkopolskim. - Fot. // Gaz. Witkow. - 1990, nr 2, s. 4
206. KLACZYŃSKI Czesław. Czyn śremskich harcerzy / rozm. Stanisław Falecki // Za Wol. Lud. - 1989, nr 10, s. 6
Udział harcerzy ze Śremu
207. KOLEJ w Wielkopolsce : w 70 rocznicę Powstania Wielkopolskiego : zdobycie pociągu pancernego / (wybrał M.M.) // Parowozik. - 1989, nr 1, s. 15, 16
Fragmenty wspomnień Jana Tomaszewskiego dot. walk o wieś Rynarzewo, pow. Nakło nad Notecią
208. KONOPCZYŃSKI Gerwazy. Ofiary ciekawości? : podczas powstania wielkopolskiego Niemcy zbombardowali Poniec [pow. Gostyń]// Pan. Leszcz. - 2003, nr 1, s. 21
209. (kor). W hołdzie powstańcom // Tyg. Pil. - 1994, nr 1, s. 5
Powstanie Wielkopolskie w okręgu pilskim
210. KOSTRZEWSKI Marian. 70 rocznica Powstania Wielkopolskiego : w Odolanowie [pow. Ostrów Wlkp.]. - Fot. // Wielkopolska. - 1988, nr 21, s. 3-4
211. KOŚCIAŃSKI Z. Niezapomniany bój Powstania Wielkopolskiego 1918/1919... // Wiad. Nowot. - 1992, nr 1/2, s. 4
Atak powstańców pod dowództwem Józefa Kopczyńskiego pod Miedzichowem, pow. Nowy Tomyśl
212. KOŚCIAŃSKI Zdzisław. Z dziejów i tradycji wolnościowo-powstańczych... : zapomniany bój Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 [o Miedzichowo, pow. Nowy Tomyśl]. - Portr. // Wielkop. Powst. - 1996, nr 2, s. 3-4
213. KOZŁOWSKI Jerzy. Wychodźstwo polskie w Niemczech i jego udział w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 // Prz. Zach. - 1988, nr 5/6, s. 201-218
Dot. głównie emigracji z terenów Wielkopolski
214. (kr). Od Poznania do Wersalu : kartka z kalendarza // Segmenty. - 1988, nr 24, s. 3
215. KRAUSE Karol. Powstanie Wielkopolskie we Wrześni. - Fot. // Wiad. Wrzes. - 1994, nr 52, s. 9
216. KRAUSE Karol. Przebieg powstania wielkopolskiego we Wrześni. - Fot. // Kwart. Wrzes. - 2002, nr 15, s. 17-20
217. (KROWICKI K.). Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r. [w Rogoźnie, pow. Oborniki] // Kur. Rogoziń. - 1999, nr 1, s. 18
218. KROWICKI Krzysztof. Pancernik pod Budzyniem [pow. Chodzież] // Tyg. Pil. - 1990, nr 8, s. 6
Epizod z Powstania Wielkopolskiego
219. KRUK Wojciech. W hołdzie walczącym o wolność. - Rys. // Głos Wągrow. - 1999, nr 2, s. 12
Obchody 80. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz działania powstańcze w Łeknie, pow. Wągrowiec
220. KRUSZYŃSKI Bartosz. Powstańczy rodowód 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich // Wielkop. Powst. - 1999, nr 5, s. 17-21
Dot. głównie walk w zachodniej Wielkopolsce
221. KRYGIER Romuald. Powstanie Wielkopolskie w regionie szamotulskim // Gaz. Szamot. - 1992, nr 7, s. 10
222. KRYGIER Romuald. Udział Szamotulan w powstaniach narodowych // Głos Szamotuł. - 1990, nr 7, s. 4
Dot. m.in. Powstania